Nieuw West in the Picture
Bedrijven

De bedrijfsscan van Scripted Consultancy!

Iedere ondernemer heeft zijn of haar eigen kijk op de manier waarop een bedrijf draaiende wordt gehouden. Sommige keuzes daarin pakken goed uit, en sommige wat minder. Het kan lastig zijn om de gehele organisatie te blijven bewaken. U moet denken aan de interne structuur, de markt en ook aan uw klanten. Hoe houdt u alles gestroomlijnd en blijft u de juiste keuzes maken? Met de bedrijfsscan van Scripted Consultancy! Ik zal in dit artikel de unieke werkwijze uitleggen alsmede de inhoud van een scan.

Wilt u weten of uw bedrijf optimaal presteert? Dan bent u vaak aangewezen op dure consultants die in een korte tijd voor veel kosten kunnen zorgen. Een consultant komt langs, inventariseert de boel, en geeft een advies. Vaak zijn deze consultants specialisten en kunnen zij slechts voor een klein onderdeel een advies vormen. Een bedrijf is echter een samenhanged geheel. Welke keuzes u intern maakt kunnen van invloed zijn op de ervaring van uw klanten. Daarom hebben wij bij Scripted Consultancy een methode ontwikkeld die uw gehele bedrijf analyseert en zo hele specifieke en relevante verbeterpunten kan opsporen. Dit doen wij door middel van data. Deze verzamelen wij via een chatbot en laten we door een ons zelf ontwikkeld programma analyseren. Vervolgens onststaat een concept advies dat na wordt gekeken door een MBA’er. Deze methode is snel, hierdoor kunnen wij alle bedrijfsaspecten controleren binnen een korte tijdsperiode. Daarnaast is er een kostenbesparing door de inzet van software.

De inhoud van een dergelijke scan strekt ver. Van de strategie en kernwaarden, tot de marketingcommunicatie. We nemen de interne organisatie, de afzetmarkt, uw klantprofiel, marketing en online aanwezigheid door.

Na de scan kunt u vertrouwen op een advies dat uw organisatie in de juiste richting stuurt met zeer relevante actiepunten. Waarom nog een dure adviseur overwegen, wanneer u bij Scripted Consultancy een stuk beter af bent.

https://www.scriptedconsultancy.com/