Nieuw West in the Picture
Image default
Bedrijven

Wat is een burgerpanel?

Gemeentes hebben vaak een burgerpanel om de opinie van haar inwoners te peilen. Een burgerpanel bestaat uit een groep inwoners die een paar keer per jaar hun mening kunnen geven over verschillende zaken en ideeën. De gemeente beslist uiteindelijk wel wat er gaat gebeuren met deze ideeën, maar als ze hun burgers tevreden willen houden dan luisteren ze hier goed naar. Dit zorgt namelijk voor gelukkigere inwoners en brengt mensen samen.

Heel veel gemeentes in Nederland hebben inmiddels zo een burgerpanel. De ene gemeente vraagt vaker de meningen van hun burgerpanel dan een andere. Zo lang de burgers maar goed hun woord kunnen doen.

De meningen van burger kan gevraagd worden bij een fysieke bijeenkomst of door kwesties aan te kaarten via de post. Sommige gemeenten kiezen ervoor om willekeurig mensen te selecteren om in het burgerpanel deel te nemen, andere gemeenten kiezen ervoor om al hun burgers naar hun mening te vragen.

Ook heb je tegenwoordig online burgerpanels. Dit kost minder dan gewone post verzenden en is makkelijk en snel door de mensen in te vullen.

 

Democratische besluitvorming

Zodra je als gemeente je burgers actief mee laat denken over besluitvorming, geeft dit een gevoel van een echte democratie. De burgers hebben namelijk de gemeenteraad gekozen en willen dat zij hen goed verantwoorden. Van een goede samenwerking tussen gemeente en inwoners zal iedereen de vruchten van plukken. Burgers zullen het gevoel hebben dat ze belangrijke aspecten in hun gemeente kunnen veranderen en de gemeente krijgt zelf een groter draagvlak.

Ook worden er landelijk steeds vaker referendums voorgelegd aan het hele land. Dit gaat meestal over zaken zoals binnenlandse veiligheid of de grondwet. De uitkomst van deze volksraadpleging zal meestal doorslaggevend zijn en zal niet worden weggewuifd door de overheid. Als de overheid elke keer de uitslag van een referendum zou negeren, dan is er weinig nut voor de bevolking om deze in de toekomst nog serieus te nemen. Een land dat hun inwoners namelijk mee laat denken en beslissen, is een veel gelukkiger land dan wanneer de overheid alleen maar bezig is met haar eigen ideeën. Er zullen minder demonstraties georganiseerd worden en de vrijheid van meningsuiting blijft in stand.

Alles opgesomd blijkt wel dat de voordelen van burgerpanels en referendums alleen maar goed is voor een land en zeer vooruitstrevend is. Probeer in uw gemeente mee te denken over de problematiek die er speelt en vraag andere mensen om dit ook te doen. Zo creëer je samen een veilige, duurzame en een meer democratische gemeente.

 

https://www.gemeentepeiler.nl/burgerpanel/