Categorie: Onderwijs

Muziekworkshop

Muziekworkshop

Muziek is voor velen een uitlaatklep, even alle stoom afblazen. Voor kinderen kan dit ook erg nuttig zijn, een muziekles geeft kinderen de kans om even volledig met iets anders bezig te zijn. Daarnaast hebben verschillende onderzoeken laten zien dat muziekles een positieve invloed heeft op de cognitieve ontwikkeling van een kind. Dat wil zeggen dat wanneer een kind vaker muziekles krijgt hij of zij op andere gebieden ook een snellere ontwikkeling zal ervaren. 

Muziekworkshop op school

 

Een muziekworkshop op school kan op veel verschillende manieren, afhankelijk van de wens van de basisschool. Een workshop rap is hier een leuk voorbeeld van, vaak zijn muziekworkshops namelijk in combinatie met een bepaald instrument. Bij de muziekworkshop rap wordt er gebruik gemaakt van de creativiteit en de stem van het kind. Hier leren de kinderen werken met rijmschema’s en leren ze hun eigen flow ontwikkelen. Een echte rapdocent zal de kinderen begeleiden en ze uitdagen om zoveel mogelijk uit de les te halen. Als rapper kan de docent ook fijne handvatten meegeven aan de kinderen die ze zelf kunnen gebruiken. 

Workshop op school 

Naast muziekworkshops biedt Grote Broer nog veel andere workshops op school aan. Grote Broer specialiseert zich in de professionaliteit rondom de organisatie, de professionele workshop docenten en de workshops die op maat worden gemaakt voor de school. Grote Broer heeft een docentenbestand met meer dan 200 professionals die elke dag door heel Nederland op basisscholen les aan het geven zijn. Grote Broer neemt ook de volledige organisatie op zich, de basisschool heeft er geen omkijken aan. Er zal ook altijd een coördinator aanwezig zijn vanuit Grote Broer, deze zorgt op de vloer dat alles loopt zoals het moet lopen. Grote Broer heeft workshops in 8 verschillende disciplines, op de website is het volledige aanbod te vinden. Via het contactformulier of telefonisch staat Grote Broer u graag te woord.

https://grotebroer.com

Techniekonderwijs op de basisschool

Techniekonderwijs op de basisschool

 

Techniekonderwijs bereidt kinderen voor op de toekomst, een toekomst waarbij eigenschappen als ruimtelijk inzicht, goed kunnen werken met je handen en kennis hebben over verschillende digitale disciplines erg van pas gaan komen. Wanneer kinderen op een jonge leeftijd al in aanraking komen met techniek hebben ze veel tijd hun kwaliteiten hierin verder te ontwikkelen.  

Techniek basisschool 

Zelfs op de basisschool kan en moet er al aandacht besteed worden aan techniekonderwijs. Sterker nog, een school heeft er veel baat bij hier op een jonge leeftijd al mee te beginnen. Kinderen zullen dan snel wennen aan deze manier van leren en verschillende eigenschappen die hierbij horen al beginnen te ontwikkelen. Het gave aan techniekonderwijs op een basisschool is dat het in vele stappen en moeilijkheden kan worden uitgevoerd, in principe hoeft er geen einde te komen aan het leren met techniek. In groep 1 kunnen leerlingen bezig gaan met het maken van hun eigen verf. Naast dat het natuurlijk ontzettend leuk is om je eigen verf te maken leren kinderen de basisprincipes van welke kleuren samen een nieuwe kleur maken. Daarnaast krijgen kinderen inzicht in wat verf nou eigenlijk is. Deze workshop is een gave eerste stap voor techniekonderwijs. 

Activiteiten voor school 

Techniekonderwijs kennen we in vele verschillende stijlen en disciplines, de essentie van techniekonderwijs is dan ook het leren door te maken. Brightmakers heeft veel verschillende activiteiten voor school bedacht die een basisschool kan gaan implementeren in hun eigen curriculum. Leerlingen kunnen aan het werk met een virtual reality bril, hun eigen robot bouwen of zelf interactieve landschappen creëren. Met de juiste workshopdocent vormt leeftijd geen obstakel maar is dit juist een kans om kinderen op jonge leeftijd een voorsprong te geven. Wanneer kinderen op jonge leeftijd in aanraking zijn gekomen met techniek blijkt dat het in een later stadium makkelijker is hunzelf hier verder in te ontwikkelen. Zeker als we kijken naar de workshop virtual reality, deze discipline zal in de toekomst een grote rol gaan spelen in de mediawereld. Als jonge leerlingen hier nu al mee in aanraking komen hebben ze hier al wat kennis over, deze kunnen ze dan zélf of met hun ouders verder ontwikkelen. Deze workshops werken daarom ook als een inspiratiebron voor de leerlingen, door ze met veel verschillende techniekdisciplines in aanraking te laten komen worden ze aan het denken gezet over wat ze zelf wel en niet leuk vinden.  

 

https://brightmakers.nl
Nieuwwestinthepicture

8 basiscomponenten van een individueel onderwijsprogramma

Het Individueel Educatieprogramma (IEP) is het basisonderdeel van speciaal onderwijsprogramma’s voor kinderen met leerstoornissen en andere soorten handicaps. Het bestaat uit afzonderlijke delen die fungeren als een routekaart, die vaststellen waar uw kind zich bevindt, waar u wilt dat ze gaat, en hoe ze daar zal komen.

Gebruik deze beknopte handleiding om inzicht te krijgen in de minimumvereisten die volgens de federale IDEA-wet een IEP moet bevatten.

 

1 Huidig ​​vaardigheidsniveau van de student

Elk IEP moet een beschrijving bevatten van de huidige prestaties en vaardigheden van het kind op alle aandachtsgebieden. Het moet uitleggen hoe de handicap van invloed is op zijn voortgang in het algemene onderwijscurriculum.

De uitspraken gaan in op academici, levensvaardigheden, fysiek functioneren en sociale en gedragsmatige vaardigheden. Ze kunnen ook andere zorgen bevatten die van invloed zijn op het leervermogen van de student.

IEP-teams maken meestal gebruik van formele beoordelingen om het functioneren van het kind te bepalen en een basislijn van prestaties vast te stellen. Het team kan ook anekdotische informatie en voortgangsgegevens van de klasleraren van de student gebruiken om hun vaardigheden verder te beschrijven.

 

2 Jaarlijkse doelen voor de student

Het IEP moet informatie bevatten over de doelen van een kind, die minstens één keer per jaar moeten worden bijgewerkt. Doelverklaringen geven aan wat een student het komende jaar verwacht te leren, inclusief academische vaardigheden en relevante functionele vaardigheden.

Voor studenten die deelnemen aan functionele vaardigheidsprogramma’s en die afwisselende beoordelingen doen, moet het IEP ook meetbare kortetermijndoelstellingen bevatten. Deze zullen worden gebruikt om hun voortgang te meten in het bereiken van de jaarlijkse doelen.

 

3 Voortgangs volgen van de student

Het IEP moet een uitleg bevatten over hoe vooruitgang in de richting van doelen en doelstellingen zal worden gemeten. Het moet ook beschrijven hoe die informatie aan de ouders zal worden gerapporteerd.

Dit geeft ouders een duidelijk idee van hoe de vorderingen van hun studenten zullen worden geëvalueerd. Het dient ook als geruststelling dat u de voortgangsrapporten ontvangt, zodat u een rol in hun opleiding kunt behouden.

 

4 Speciaal onderwijs voor de student

Het IEP moet een beschrijving bevatten van het speciale onderwijsprogramma van de student, dat is ontworpen om aan zijn specifieke behoeften te voldoen. Dit geeft informatie over speciaal ontworpen instructies en alle aanverwante diensten die de student zal ontvangen om hem te helpen zijn educatieve doelen te bereiken.

 

5 Duur van de Services voor de Student

Het IEP moet een geprojecteerde begin- en einddatum bevatten van alle services die het IEP-team voorstelt. Dit omvat details over de frequentie van de services en waar deze worden afgeleverd. De bedoeling is ervoor te zorgen dat iedereen precies begrijpt wanneer en waar het individuele programma van uw student zal plaatsvinden.

 

6 Deelname aan reguliere klaslokalen voor de student

Dit gedeelte zorgt ervoor dat kinderen in de minst beperkende omgeving worden opgevoed in de mate die passend is. Bij de voorbereiding moet het IEP-team overwegen of en hoe het kind zal deelnemen aan algemene onderwijsprogramma’s met kinderen in reguliere klaslokalen.

Het IEP moet aangeven hoe lang een student aan deze lessen zal deelnemen. Het zal ook de reden voor die beslissing toelichten.

 

7 Testen van aanpassingen voor de student

Het IEP moet uitleggen welke soorten testaccommodaties voor de student zullen worden gebruikt. Het moet ook verklaren waarom ze nodig zijn. Als een student deelneemt aan alternatieve evaluaties, moet de reden voor die beslissing worden opgenomen in het IEP.

 

8 Verklaring van transitie voor de student

Niet later dan de 16e verjaardag van een kind, moet een IEP meetbare doelen bevatten voor het verwachte postsecundaire programma van de student. Het bevat ook een beschrijving van de diensten die de student nodig heeft om die doelen te bereiken.

Overgangsdoelen en -diensten zijn gericht op instructie- en ondersteuningsdiensten die nodig zijn om de student te helpen van de schoolomgeving af te komen naar een baan, beroepsprogramma of een ander programma dat is bedoeld om zelfstandig leven te bevorderen. De doelen moeten ook een student voorbereiden om voor zichzelf te studeren.

Een indivudele educatieprogramme kunt u als ouder ook samenstellen vanuit uw huiswerkinstituut waar uw kind individuele onderwijs krijgt.

Mogelijk gemaakt door WordPress & Thema gemaakt door Anders Norén