Categorie: Rechten

Nieuwwestinthepicture

Wat valt onder familierecht?

Formeel heeft familierecht met de afstamming, geboorte, huwelijk, echtscheiding en actuele zaken te maken die verband houden met de hoedanigheid, familiebetrekkingen en bevoegdheden van personen. Familierecht RechtNet Advocaten geldt als een specialist op het gebied van familierecht. Zij nemen alle zaken die te maken hebben met natuurlijke personen aan.

Familierecht wordt vaak in beslotenheid behandeld

Als gesproken wordt over familierecht, dan gaat het vaak over zaken als geboorte en overlijden, ouderlijk gezag, huwelijk, echtscheidingen en adoptie. Ook erfrecht kan onderdeel uitmaken van familierecht, al wordt dit wel vaak als apart recht behandeld. Bij familierecht gaat het vaak om zaken die zeer gevoelig zijn. Om die reden worden zaken vaak besloten behandeld en worden uitspraken in het algemeen niet openbaar gemaakt. Bij familierecht kan het gaat om materiële en immateriële zaken en zaken uit het familierecht hebben vaak een sterk emotioneel karakter. Familierecht RechtNet Advocaten weet dit en geeft er ook de ruimte voor. De specialisten zijn ervaren en onderkennen de gevoeligheden die bij dergelijke zaken aan de orde kunnen komen.

Regelen van alimentatie en een plan voor co-ouderschap

Wil jij je naam laten veranderen? Doe dan een beroep op de specialisten van Familierecht RechtNet Advocaten. Als je namelijk een naamsverandering wenst, dan dient de familierecht advocaat daarvoor een verzoek bij de rechtbank in. Dat geldt ook bij echtscheidingen. Alleen familierecht advocaten kunnen een verzoek tot echtscheiding indienen bij de rechtbank. Daarnaast kan de advocaat je bijstaan bij het regelen van alimentatie, het opstellen van een plan voor co-ouderschap en andere omgangsregelingen.

Ook voor wijziging huwelijkse voorwaarden en ouderlijk gezag

Voor het aanvragen van een straat- of contactverbod doe je eveneens een beroep op de specialist in familierecht, zoals je dat ook doet als geschillen binnen families opgelost moeten worden. Via de familierecht advocaat kun je eveneens burenruzies oplossen. Het personen- en familierecht beslaat wat betreft het aantal procedures ongeveer de helft van het rechtsbedrijf in ons land. Hét grote verschil met ander recht is de beslotenheid en je klopt ook bij de familierecht advocaat aan als je de huwelijkse voorwaarden wilt wijzigen, voor boedelverdelingen, ouderlijk gezag, erkenning, ondertoezichtstellingen en leerplichtzaken.

 

Nieuwwestinthepicture

De mediator in Veendam kan je helpen met oplossingen

Heb je behoefte aan de hulp van een mediator in Veendam die je helpt met het oplossen van problemen die zich ondervinden in relaties die je hebt in je leven. Wat voor soort relatie je hebt maakt in dit geval niet uit, want de mediator in Veendam helpt je met alle soorten problemen waar je tegenaan loopt en wilt hebben opgelost. Het is voor geen van de partijen fijn wanneer er problemen zijn. Het oplossen hiervan lijkt de makkelijkste oplossing, maar helaas is dat niet altijd zo gemakkelijk als dat het lijkt. Je kunt de mediator in Veendam inschakelen voor het bewerkstelligen van een verbeterde relatie met de persoon of personen waar er een probleem mee is ontstaan. Het doel van het inschakelen van de mediator in Veendam is dan ook het verbeteren van een relatie en het oplossen van een probleem zodat iedereen weer door kan met waar zij mee bezig waren. 

Zakelijk en privé

Het is niet alleen heel vervelend voor jezelf wanneer je in een situatie terecht bent gekomen waarbij een conflict is ontstaan. Maar daarnaast kan het ook ernstige gevolgen hebben voor je leven. Wanneer je een zakelijk probleem hebt, kan dat weer spiegelen op je bedrijf en dat kan je bedrijf ook negatief beïnvloeden. Daarnaast kan het ook zijn dat een privé situatie je afleidt van je werk en je daardoor bijvoorbeeld je baan verliest of met psychische klachten te kampen krijgt. 

Een probleem laten oplossen door de mediator in Veendam

Wanneer je te maken hebt met een probleem dan moet je zorgen dat je snel de. mediator in Veendam inschakelt, want wanneer je te ver in een conflict verstrikt raakt wordt het steeds moeilijk om hier weer uit te komen en kan een mediator in Veendam misschien niet genoeg zijn en kan het zelfs lijden tot een rechtszaak.Mogelijk gemaakt door WordPress & Thema gemaakt door Anders Norén