Nieuw West in the Picture
Dienstverlening

Snelle dienstverlening bij onderhoud van stoomketels en periodieke inspectie van stookinstallaties

Bent u op zoek naar een specialist voor het onderhoud aan stoomketels? Dan kunt u voor professionele dienstverlening terecht bij K.K. Brandertechniek. Daarnaast zit u ook voor de periodieke inspectie van stookinstallaties goed bij dit bedrijf. Als verlener van een universele ketel- en branderservice verstaan de monteurs van K.K. Brandertechniek hun vak. Deze monteurs kunnen u van dienst zijn bij onderhoud en inspectie, maar ook bij een spoedklus. Met een decentraal opgezette service afdeling is de responsetijd in alle gevallen kort. Zo bent u 24/7 bij ieder probleem verzekerd van snelle hulp.

Frequentie periodieke inspectie van stookinstallaties

Gaat het niet om een spoedklus, maar om een periodieke inspectie van stookinstallaties? Dan kan daarvoor een afspraak gemaakt worden. Twijfelt u wanneer u een inspectie moet laten uitvoeren? De eerste inspectie dient binnen zes weken na ingebruikname plaats te vinden. Wanneer u een stookinstallatie heeft met een vermogen onder de 100 kilowatt met als brandstof biomassa of olie, dan moet u eens per vier jaar een inspectie laten uitvoeren. Gaat het om stookinstallatie met vermogen boven de 100 kilowatt? Dan geldt een frequentie van eens per twee jaar. Wilt u een periodieke inspectie van stookinstallaties met gasvormige brandstof plannen? Deze keuring dient één keer per vier jaar plaats te vinden.

Onderhoud aan stoomketels: voorkom storingen

Naast de periodieke inspectie van stookinstallaties voert K.K. Brandertechniek ook onderhoud aan stoomketels uit. Met goed onderhoud verzekert u zich van een verwarmingsketel waar u geen problemen van ondervindt. Een defect of storing is meer dan vervelend en repartie brengt daarbij vaak een behoorlijk kostenplaatje mee. Om dit voor te zijn heeft uw stoomketel baat bij onderhoud. Schakel hiervoor de dienstverlening van K.K. Brandertechniek in. U wordt dan geholpen door specialisten in het vak die kunnen werken aan het onderhoud van zowel luchtverhitters en stoomketels alsook brandstofleidingen. Ook bij onderhoud kunt u rekenen op een vlotte dienstverlening.