Nieuw West in the Picture
Particuliere dienstverlening

Individueel begeleid wonen voor optimale ontwikkeling jongvolwassenen

Een coach coacht en ondersteunt de jongvolwassenen tijdens begeleid wonen  . Deze jongeren kunnen terecht in een van de twee trainingscentra van Leviaan. Met de juiste coaching en training werken jongvolwassenen in een stabiele omgeving aan hun toekomst. De coach kijkt samen met de jongere waar hulp bij nodig is. De hulpvragen die uit het gesprek naar voren komen, leggen zij vast in een persoonlijk plan. Hierin staan altijd de wensen en (zorg)behoeften van de jongere centraal. Zo wordt er gekeken naar de eventuele beperkingen en de mogelijkheden van de jongvolwassene. De doelen worden in nauw overleg opgesteld. Leviaan doet dit bewust. Door samen de doelen op te stellen, worden jongeren gemotiveerd om aan zichzelf te werken.

Voor elk individu een unieke aanpak

Voor alle jongvolwassenen die zich bij Leviaan aanmelden voor begeleid wonen, wordt een uniek traject opgesteld. Leviaan stemt de aanpak altijd af op specifieke doelgroepen, en op de persoon. Zo hebben ze twee trainingscentra voor jongeren. Deze richten zich op een optimale ontwikkeling van jongvolwassenen met psychische problematiek. Ook het gebruik van geneesmiddelen en veranderingen in hun leven komen aan bod. Sociale en persoonlijke ontwikkelingen komen ook aan bod in het traject, evenals het ontwikkelen van nieuwe vaardigheden. Leviaan biedt een passende oplossing voor elke hulpvraag met het oog op een stabiele toekomst.

Een traject duurt doorgaans twee jaar

Een traject bij Leviaan duurt doorgaans twee jaar. Dit is natuurlijk wel afhankelijk van de behoeften van de persoon. Het doel is altijd om zo zelfstandig mogelijk te leren leven en op eigen benen te staan in de maatschappij. Als jongvolwassenen zich aanmelden voor begeleid wonen bij Leviaan, wordt hen gevraagd om minimaal 4 dagdelen te werken of een studie te volgen. Dit biedt een zinvolle invulling van de dag. Gedurende het hele traject staan coaches klaar voor de vragen die de jongeren hebben. Wil jij graag begeleid wonen voor jongvolwassenen aanvragen? Vraag dan gerust meer informatie op bij Leviaan.

https://leviaan.nl/