Nieuw West in the Picture
Image default
Rechten

Wat valt onder familierecht?

Formeel heeft familierecht met de afstamming, geboorte, huwelijk, echtscheiding en actuele zaken te maken die verband houden met de hoedanigheid, familiebetrekkingen en bevoegdheden van personen. Familierecht RechtNet Advocaten geldt als een specialist op het gebied van familierecht. Zij nemen alle zaken die te maken hebben met natuurlijke personen aan.

Familierecht wordt vaak in beslotenheid behandeld

Als gesproken wordt over familierecht, dan gaat het vaak over zaken als geboorte en overlijden, ouderlijk gezag, huwelijk, echtscheidingen en adoptie. Ook erfrecht kan onderdeel uitmaken van familierecht, al wordt dit wel vaak als apart recht behandeld. Bij familierecht gaat het vaak om zaken die zeer gevoelig zijn. Om die reden worden zaken vaak besloten behandeld en worden uitspraken in het algemeen niet openbaar gemaakt. Bij familierecht kan het gaat om materiële en immateriële zaken en zaken uit het familierecht hebben vaak een sterk emotioneel karakter. Familierecht RechtNet Advocaten weet dit en geeft er ook de ruimte voor. De specialisten zijn ervaren en onderkennen de gevoeligheden die bij dergelijke zaken aan de orde kunnen komen.

Regelen van alimentatie en een plan voor co-ouderschap

Wil jij je naam laten veranderen? Doe dan een beroep op de specialisten van Familierecht RechtNet Advocaten. Als je namelijk een naamsverandering wenst, dan dient de familierecht advocaat daarvoor een verzoek bij de rechtbank in. Dat geldt ook bij echtscheidingen. Alleen familierecht advocaten kunnen een verzoek tot echtscheiding indienen bij de rechtbank. Daarnaast kan de advocaat je bijstaan bij het regelen van alimentatie, het opstellen van een plan voor co-ouderschap en andere omgangsregelingen.

Ook voor wijziging huwelijkse voorwaarden en ouderlijk gezag

Voor het aanvragen van een straat- of contactverbod doe je eveneens een beroep op de specialist in familierecht, zoals je dat ook doet als geschillen binnen families opgelost moeten worden. Via de familierecht advocaat kun je eveneens burenruzies oplossen. Het personen- en familierecht beslaat wat betreft het aantal procedures ongeveer de helft van het rechtsbedrijf in ons land. Hét grote verschil met ander recht is de beslotenheid en je klopt ook bij de familierecht advocaat aan als je de huwelijkse voorwaarden wilt wijzigen, voor boedelverdelingen, ouderlijk gezag, erkenning, ondertoezichtstellingen en leerplichtzaken.