Nieuw West in the Picture
Woning en Tuin

De weg naar een groene toekomst

Klimaatverandering is een niet weg te denken onderwerp in de huidige maatschappij. Landelijke en lokale politiek leggen een hoge prioriteit bij het zoeken naar middelen die invloed uit oefenen op deze veranderingen in het klimaat. Hopen op een goed resultaat is niet afdoende, je wilt weten wat werkt! Analyse en aanpak van het groenbeleid in de gemeente is een goede manier om een concrete bijdrage te leveren. Door thematisch beleid krijgt het handen en voeten en is meetbaar welke positieve veranderingen er behaald kunnen worden.

Waardevol groen

Goede instrumenten om te berekenen wat de waarde is van groen, zijn onmisbaar. Bomen en groen zijn aantrekkelijk voor bewoners en bezoekers, en dit is een waarde die niet altijd omgezet kan worden in verdiensten. Echter, deze bomen zijn naast mooi vooral ook functioneel. Met deze functie heb je een sterk middel in handen tot beïnvloeding. Wat kan een bomenbestand betekenen voor het opnemen van CO₂ uit de lucht? Hoe kan de luchtkwaliteit beïnvloed worden en in welke mate? En wat betekent dit in de praktijk voor beheer en onderhoudt?

Groen helpt

Een mooie gedachte, maar pas echt toepasbaar als door middel van analyse het nut in cijfers kan worden uitgedrukt. Daarmee wordt het tastbaar en planbaar. BTL Advies is in staat om met de juiste instrumenten de baten van groen in kaart te brengen en advies te geven met het onderscheid op hoofdzaken en details. Aantrekkelijke digitale presentatie helpt in de communicatie naar bijvoorbeeld burger of inwoner. Gedeelde argumenten en oog voor ieders belang schept een hoge consensus, en een grotere slagingskans op duurzame verandering en verbetering.

Samen

Een nobel streven, een grote verantwoordelijkheid en een kans om een concrete stap te maken ten behoeve van klimaatverandering. Simpelweg door gebruik te maken van wat de natuur te bieden heeft. Groenbeleid biedt de kapstok, waaraan door gedegen onderzoek alles op de juiste plek kan hangen.