Nieuw West in the Picture
Dienstverlening

Een vacature Financial Controller en de rol van duurzaamheid

Gaat u binnenkort een vacature Financial Controller invullen, dan gaat u een dynamische functie tegemoet. Een functie die vanwege ontwikkelingen in het werkveld voortdurend aan veranderingen onderhevig is. Daarnaast speelt duurzaamheid ook in winstgevende organisaties een steeds belangrijkere rol. Duurzaamheid is haast een trendy kwestie en gaat over veel meer dan alleen groene energie. Ook maatschappelijke verantwoordelijkheid speelt een rol. Deze trend van ‘duurzaamheidsdenken’ heeft ook zijn invloed de invulling van een vacature Financial Controller. Behalve oog voor het ecologische en het sociale aspect blijft het maken van winst natuurlijk het grootste belang.

De voordelen van duurzaamheid voor een bedrijf

Het is niet nodig om duurzaamheid slechts als een lastige taak te zien; het kan uw bedrijf namelijk ook wat opleveren. Zo loopt een duurzame organisatie minder risico’s omdat het bijvoorbeeld geen gebruik maakt van bronnen die uitgeput kunnen raken. Prijsstijgingen van deze bronnen hebben dus aanzienlijk minder impact. Ook levert duurzaam ondernemen een bedrijf een goede naam, wat op zijn beurt de winstontwikkeling ook weer positief stimuleert. Ook bestaat er onder klanten de bereidwilligheid om meer te betalen voor een duurzaam product. Werkt u bij een bedrijf dat duurzaamheid hoog in het vaandel heeft? Wanneer u de vacature Financial Controller voor het bedrijf invult, ziet u deze strategie zeker terug in de cijfers.

De verandering in de rol van geld

Winst moet er zijn voor de organisatie, maar ook voor mens en milieu. Wordt u via Scope Finance aangenomen voor de vacature Financial Controller, dan dient u met dit motto in uw achterhoofd te werken. De financials die ook in de toekomst hun stevige positie op de markt weten te behouden, zijn de financials die oog hebben voor dergelijke duurzame businessmodellen. Vult u de vacature Financial Controller in, dan zult u gaandeweg steeds meer merken dat geld zijn functie als doel op zich kwijtraakt. In plaats daarvan wordt het een middel dat bijdraagt aan de opbouw van een duurzame economie.

 

https://www.scopefinance.nl