Infographic briefing maken, hoe pak je dat aan?

Infographic briefing checklist

Een infographic briefing bevat inhoudelijke instructie, maar ook de zakelijke afspraken zijn daarbij belangrijk. Dit betekent dat je twee checklisten kunt hanteren. De creatieve briefing en de zakelijke briefing voor infographics. Beide checklisten vind je hier op rij:

 

Inhoudelijke briefing maken bij infographic

 

Bij een infographic gaat het om inhoud en vorm. De inhoud kun je in spreektaal uitleggen aan de ontwerper. Voor vormbepaling kun je richting geven door zelf met online voorbeelden te komen.

 

 1. Waarom een infographic?
 2. Wie is je doelgroep?
 3. Wat is het doel van je infographic?
 4. Welke type infographic wil je laten maken? (zie verder)
 5. Wat is de voorkennis bij publiek?
 6. Wat is de kern van je boodschap in één zin?
 7. Welke steekwoorden of begrippen zijn passend erbij?
 8. Gezien de boodschap, wat zijn de ondersteunende hoofdfeiten?
 9. Welk manier van weergeven, of beeldelement, is geschikt per hoofdfeit?
 10. In welke stijl moet de infographic gemaakt worden (instrueer een gewenste stijl)?
 11. Is er ruimte voor tekst, en zo ja, wat voor (type) teksten en welke lengte?
 12. Wat moet de lezer in ieder geval onthouden?
 13. Op welke manieren zal de infographic gedeeld gaan worden? (printversie?, webversie?)
 14. Wat zijn de formaten in px en/of in mm van het op te leveren resultaat en in welke bestandstypen?
 15. Wie gaat de infographic voorleggen bij de doelgroep en hoe gaat dit precies plaatsvinden?

 

Zakelijke briefing maken bij infographics

 

Op zakelijk vlak kunnen je deze vragen bespreken met je ontwerper om een briefing te maken:

 

 1. Wordt het basisidee, of concept, eerst voorgelegd in zwart-wit (tip!). Zo ja, wanneer?
 2. Wanneer wordt de infographic opgeleverd en hoeveel correctierondes horen erbij?
 3. Wat zijn de kosten voor de conceptfase?
 4. Wat zijn de kosten voor ontwerp en productie van de infographic?
 5. Zijn er bijkomende kosten? (BTW, drukproeven e.d.)
 6. Bij wie ligt het intellectuele eigendom en mag je als klant onbeperkt de infographic verspreiden?
 7. In hoeverre kan de infographic hergebruikt/vernieuwd worden, en wat is dan tarief voor updaten van de feiten?
 8. Wat is de planning van het infographic ontwikkelproces? (denk aan je feedback rondes)
 9. Wanneer is de infographic precies klaar? In welke formaten (print, web) opleveren?
 10. Is er tijd ingebouwd voor vertraging of uitloop van de werkzaamheden?
 11. Zijn de afspraken schriftelijk bevestigd? Zoals via de email?

 

Soorten infographics

Om een beeld te krijgen welke infographics succesvol zijn gebleken, kun je kijken op de [Pinterest Infographic verzameling] van Frankwatching.

Je kunt hier inspiratie uit putten. Welke vormen en soorten van infograhics er bestaan, kun je terugzien in dit artikel. Visme.co maakt software voor professioneel ontwerp van infographics.

Visme

 

Infographic tool voor designers

Als het gaat om een professioneel ontwerp; dan is het idee achter de infographic doorslaggevend. Feit is dat veel ontwerpers vanaf scratch beginnen. Dus zij werken niet met vooraf gemaakte templates. Een tool waar zowel amateurs als professionals mee werken is bijvoorbeeld Visme.co.
 

Gratis infographic tools voor consumenten

Je kunt tegenwoordig allerlei infographic software gebruiken om zelf interessante plaatjes te maken voor je sociale media kanalen. Denk aan Canva als hele bekende, maar er zijn er nog meer die elk weer specifieke voordelen hebben. Een overzicht van gratis tools vind je op Webredactie blog.

https://www.gerbengvandijk.nl/infographic-maken-tools/

[Over de gastauteur:]

 

Gerben G van Dijk houdt zich bezig met online dienstverlening vanuit de rol van online adviseur, webredacteur en SEO adviseur. Gevestigd in regio Utrecht. Volg ook zijn blog over webredactie.