Nieuw West in the Picture
Management

Privé coaching voor effectieve communicatie

Communicatie binnen bedrijven wordt steeds gemakkelijker maar tegelijkertijd steeds moeilijker. Met de komst van alle online applicaties en de vergemakkelijking van samenwerking wordt het steeds belangrijk om goed en duidelijk met elkaar te communiceren. Dit blijkt echter in veel organisaties moeilijk waardoor veel projecten spaak lopen. Dit is natuurlijk heel vervelend en hier kan je zelf of als groep gemakkelijk iets aan doen. Namelijk het volgen van een training effectief communiceren.

Doel van een communicatietraining

Het doel van deze training is als groep of als coachee met de individuen afspraken en doelen opstellen aan het begin van het traject. Dit wordt het teruggangpunt voor het gehele traject en bied een duidelijk kader. Door het op deze manier aan te pakken wordt de persoon centraal gesteld en verhelp je niet alleen korte termijn oplossingen maar pak je de problemen bij hun kern aan waardoor de samenwerking duurzaam gestimuleerd worden. Het proces wordt door de coaching in gang gezet, maar houdt hier niet bij op. Het is een eindeloos traject wat op een gegeven moment zelf vervullend gaat werken voor de medewerkers. 

Inhoud van deze training

Het betreft een cursus van drie tot vier sessies van ongeveer 1,5 uur. Allereerst zal de basis gelegd worden waarbij gekeken wordt naar bepaalde voorkeuren in communicatiestijlen en manier van handelen voor verschillende casussen. Hiermee kan dan de juiste vertaalslag gemaakt worden zodat er duidelijk en juiste doelen gedefinieerd kunnen worden. Deze vervolgen zich weer in de juiste aandachtspunten. Ben jij door dit bericht nou ook gemotiveerd geraakt om een training bij Tailoryou te volgen? Bekijk dan de website en inventariseer naar deze, of vele andere trainingen en hopelijk zien we je dan snel terug!