Nieuw West in the Picture
Image default
Electronica en Computers

kopen van een CO2 meter

 

CO2 is een veroorzaker van het broeikaseffect, dat een wereldwijde klimaatverandering met zich meebrengt. Maar ook op kleine schaal kan CO2 vervelende gevolgen voor ons hebben. Een CO2 meter is daarom een belangrijk instrument. Eerst zullen we het kort hebben over wat CO2 is en gaan we vervolgens in op de gezondheidseffecten ervan. Daarna komt de CO2 meter aan bod.

Wat is CO2?

CO2 is de chemische formule voor koolstofdioxide, ook wel kooldioxide en koolzuurgas genoemd. Het is een niet-organische verbinding van koolstof, de C in de chemische formule, en zuurstof, de O in die formule. De 2 geeft aan dat de verhouding tussen kool- en zuurstofmoleculen 1:2 is. Zuiver CO2 is geur- en kleurloos, en dat zijn in dit geval vervelende eigenschappen. Met waterdamp vormt het koolzuur. CO2 vormt een vast element van de atmosfeer rond onze aarde.

Gezondheidseffecten van CO2

CO2 is elementair voor de ademhaling binnen ons lichaam. Ons lichaam heeft dus CO2 nodig, maar als de concentratie ervan te hoog wordt, dan heeft dat negatieve gevolgen voor onze gezondheid. Als er geen ventilatie in een ruimte is en de CO2-concentratie daardoor oploopt, dan wordt de lucht bedompt. Dat is niet alleen onprettig, maar ook gevaarlijk voor onze gezondheid. We beginnen ons vermoeid te voelen, worden suf en krijgen hoofdpijn. We kunnen misselijk worden, gaan braken en hartkloppingen krijgen. Blijven we langer in de ruimte en neemt de concentratie van CO2 nog verder toe, dan kunnen we flauwvallen, in coma raken en sterven in het ergste geval.

Wat is de werking van een C02 meter?

We gaan hier in op het gebruik van infraroodstraling in een CO2 meter. Verschillende gassen nemen die straling op diverse manieren op. Dat kan met een IR-sensor worden gemeten. Dit is de meest gebruikte technologie voor het meten van CO2-concentraties. Er zijn ook elektrochemische sensoren, maar die hebben een aantal nadelen, waarop we hier niet nader in zullen gaan.

Wat zijn de voordelen van een C02 meter?

Over de voordelen van een CO2 meter kunnen we kort zijn. Door de CO2-concentratie te registreren, kan men de eerdergenoemde negatieve gevolgen van CO2 voorkomen, door passende maatregelen te treffen. Het komt de prestaties van de aanwezigen in een ruimte ten goede, zoals in een klaslokaal, als de CO2-concentratie op een aanvaardbaar niveau blijft. Zoals we al eerder vaststelden is voldoende ventilatie van een ruimte zeer belangrijk.

Is een CO2 meter verplicht voor scholen?

De overheid wil dat elk klaslokaal wordt uitgerust met een CO2 meter. Dan kan men zien of er tussen lessen ramen aan twee kanten dienen te worden opengezet, waardoor tocht ontstaat en het CO2-gehalte in het lokaal afneemt. Het ministerie van OCW stelt 17 miljoen beschikbaar voor de aanschaf van CO2 meters voor klasruimten.

Waar moet je op letten bij het kopen van een CO2 meter?

Er is een ruim aanbod van CO2 meters. Waarop je zou moeten letten bij de aanschaf van zo’n meter is het soort sensor, het meetbereik, de meetfout en de resolutie, de keuzes van alarmering, de manier van kalibreren, het lezen van de meetwaarde en de logging van data. Met betrekking tot het meetbereik, kan onderscheid worden gemaakt tussen gezond- en veiligheid. Een bereik tot 5.000 ppm is aanvaardbaar, als we het over gezondheid hebben. Voor veiligheid kiest men doorgaans voor een bereik tot 10.000 ppm.

CO2 meters vergelijk je op SlaapHub