Nieuw West in the Picture
Image default
Dienstverlening

Alle ogen gericht op onze stroomonderbrekers

Alles waarbij met elektriciteit wordt gewerkt, moet met de nodige voorzichtigheid worden benaderd. Stroomonderbrekers zijn niet anders. Ze zijn een veiligheidsvoorziening op zich, omdat ze de stroom uitschakelen wanneer er een overmatige hoeveelheid elektriciteit aanwezig is. Dit voorkomt een stroompiek die kan leiden tot brand of schade aan het apparaat. Stroomonderbrekers zijn een belangrijk onderdeel van het elektrische systeem van een gebouw, maar het niet in acht nemen van enkele belangrijke veiligheidsmaatregelen tijdens het werken ermee kan meer kwaad dan goed doen. Houd uzelf, mensen in of rond het gebouw en het gebouw te allen tijde veilig. Voor elektrische diensten moet het van het grootste belang zijn om contact op te nemen met professionals. Den Haag huisvest een van de beste, namelijk elektricien Den Haag 070.

Veiligheidsmaatregelen bij het werken met stroomonderbrekers

Voordat u aan het stroomonderbreker paneel gaat werken, moet u ervoor zorgen dat de primaire stroomonderbreker is uitgeschakeld en dat het paneel is geïsoleerd. Dit moet worden gedaan voordat zelfs de meest elementaire behandelingen aan de sloophamers, zoals controles op versleten sloophamers, mogen worden uitgevoerd. U dient voorzorgsmaatregelen te nemen en persoonlijke beschermingsmiddelen te gebruiken als er zelfs maar een kleine kans is op een vlambooggevaar (PBM). Overweeg of er circuit elementen worden blootgesteld bij het bepalen van een vlambooggevaar. Kijk na wanneer de apparatuur is geïnstalleerd en of dit correct is gedaan. U dient voorzorgsmaatregelen te nemen en persoonlijke beschermingsmiddelen te gebruiken als er zelfs maar een kleine kans is op een vlambooggevaar (PBM). Overweeg of er circuit elementen zichtbaar zijn, evenals de algemene architectuur van het apparaat, bij het bepalen van een vlambooggevaar. Kijk na wanneer de apparatuur is geïnstalleerd en of dit correct is gedaan.

Inspectie en onderhoud van stroomonderbrekers

Nadat de stroomonderbreker is gewijzigd of geïnstalleerd, moet een bevoegde technicus alle nieuwe onderdelen en verbindingen grondig controleren. Als u dit niet doet, kan dit leiden tot schade aan het hele paneel en aan alle elektrische componenten van het gebouw. Test een stroomonderbreker nooit door hem aan en uit te zetten. Dat is niet de juiste techniek om ervoor te zorgen dat alles goed met elkaar verbonden is, en dat kan ernstige schade tot gevolg hebben. Een andere belangrijke voorzorgsmaatregel die moet worden genomen voor de veiligheid van het stroomonderbreker paneel van een gebouw, is om het regelmatig te onderzoeken en te onderhouden om te controleren of alle stroomonderbrekers in uitstekende staat verkeren. Stroomonderbrekers zullen uiteindelijk verslijten en moeten worden vervangen. Tijdens deze onderzoeken kunnen veel problemen worden ontdekt en als ze vroeg genoeg worden ontdekt, kan verdere schade worden voorkomen.