Nieuw West in the Picture
Particuliere dienstverlening

Relatietherapie in Breda: hulp bij u in de buurt

Wanneer u op zoek bent naar een praktijk waar u relatietherapie in Breda kunt volgen, dan kunnen u en uw partner terecht bij Psychologie Praktijk Floor aan de Kwekerijstraat in Breda. Heeft u vaak ruzie of communiceert u juist te weinig? In relatietherapie wordt gezocht naar onderliggende oorzaken om zo te kunnen werken aan oplossingen. Via Psychologie Praktijk Floor kunt u geholpen worden bij heel diverse relatieproblemen. Er zal altijd gezocht worden naar oplossingen die specifiek bij uw situatie aansluiten.

Werkwijze Psychologie Praktijk Floor

Op het moment dat u kiest voor relatietherapie in Breda bij Psychologie Praktijk Floor zult u geholpen worden door psycholoog Floor van den Eijnden. Deze ervaren psycholoog zal u en uw partner tijdens de intake dezelfde vragen voor leggen. Dit geeft inzicht in de problematiek die u beiden individueel ervaart. Het kan namelijk voorkomen dat per partner andere problemen ondervonden worden. Op basis van deze inventarisatie kan de psycholoog een behandelplan voor u opstellen waarbij specifiek gewerkt gaat worden aan de problemen die spelen in uw relatie. De manier waarop dit gebeurt probleemafhankelijk. Het kan bijvoorbeeld nodig blijken om gedragspatronen uit te diepen, met elkaar leren te onderhandelen, of een ruziestop in te lassen. Afhankelijk van uw relatie zal samen gezocht worden naar een behandeling die voor u en uw partner effectief is.

Snelle hulp in drie stappen

Kiest u voor relatietherapie in Breda via Psychologie Praktijk Floor dan bestaat het behandeltraject uit de volgende drie stappen: aanmelding, intake, behandeling. De aanmelding kunt u telefonisch doen, maar dit mag ook online via de website van deze praktijk. Vervolgens zal u benaderd worden voor een intakegesprek. Dit is op korte termijn want er zijn geen wachtlijsten bij deze praktijk. Op basis van de intake zal de psycholoog een verslag schrijven en een behandelplan opstellen. Aan de hand hiervan kan een inschatting gemaakt worden over het aantal gesprekken dat nodig is.

https://www.psychologiepraktijkfloor.nl